វីដេអូស្វ័យប្រវតិ្តផ្ទះនៅលើប៉ុស្តិ៍ YouTube ផ្ទះដោយស្វ័យប្រវត្តិ

យើងមានសេចក្តីរីករាយជាពិសេសក្នុងការប្រកាសភាពជាដៃគូថ្មីរបស់យើងជាមួយយូធូប។ ពិនិត្យមើលឆានែលរបស់យើងនៅ – YouTube.com/automatedhome – សម្រាប់ការពិនិត្យទាក់ទងនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងសំភាសន៍ទាក់ទងនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ចុចប៊ូតុង “ការជាវ” “វជ” ហើយអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលរាល់ពេលដែលយើងដាក់វីដេអូថ្មី។

www.youtube.com/automatehome

ចែករំលែកនេះ:
ដេលតាក់តរ
អិនតតឹក
reddit
LinkedIn
Pinterest
អ៊ីមែល
រេចីនចាង

whatsapp
អកសរបុម្ក

សន្ដិសុខ
tumblr

តេលេរកាម
ហោប៉ោ